Navigace:  / CEMENTOVÁNÍ

CEMENTOVÁNÍ

Chemicko-tepelné zpracování výrobku v austenitickém stavu s cílem obohatit jeho povrchové vrstvy uhlíkem ( C ). Po následném kalení dojde k zvýšení tvrdosti (otěruvzdornosti) povrchové vrstvy při zachování nízké tvrdosti (vyšší houževnatosti ) jádra součásti.

– K cementování používáme karbonizační granuláty a netoxický cementační prášek.
– Cementaci provádíme v cementačních nádobách z nerez oceli.
– Cementujeme do hloubky od 0,3 do 2mm.
– Maximální rozměry cementovaných součástí : Do průměru 500 mm, délka součásti do 470 mm.

Oceli vhodné k cementování :

12 010, 12 020, 12 023, 12 024, 14 120, 14 220, 14 221, 14 223, 14 231, 15 124, 15 221,
16 120, 16 121, 16 130, 16 220, 16 231, 16 320, 16 420, 16 523…..
( Nejpoužívanější – 14 220, 16 220 )

Vhodné použití :

Součásti s požadavkem na vysokou otěruvzdornost, při zachování houževnatého jádra.
Čepy, hřídele, ozubená kola, ozubené věnce, pastorky, západky, kolíky a td.

Ochlazující medium :

Olej, polymerní lázeň, voda

U složitějších součástí a u součástí kde je požadavek na zvláště velkou houževnatost jádra, doporučujeme zařadit mezi cementaci a kalení žíhání na měkko. Tím se odstraní hrubá krystalizace jádra,která vzniká dlouhým “žíháním”na cementační teplotě.