Navigace:  / TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

KALENÍ, ZUŠLECHŤOVÁNÍ, POPOUŠTĚNÍ

KALENÍ : TZ skládající se z austenitizace a ochlazování za podmínek, kdy v důsledku více nebo  méně úplné přeměny austenitu v martenzit dochází k zvýšení tvrdosti povrchu odolného proti opotřebení.

ZUŠLECHTĚNÍ : Účelem zušlechťování součástí je zvýšení pevnosti při vyhovující houževnatosti  (kalení + vysoké popouštění).

POPOUŠTĚNÍ : Popouštění spočívá v přímém nebo stupňovitém ohřevu oceli na určitou teplotu, nižší než je Ac1 s výdrží na popouštěcí teplotě k vytvoření struktur blízkým rovnovážnému stavu.
( Ac1 :  teplota, při níž při ohřevu začíná tvorba austenitu ).
Účelem popouštění u konstrukčních ocelí je snížení tvrdosti (pevnosti) za současného zvýšení plastických vlastností, u nástrojových ocelí snížení vnitřního pnutí a zvýšení houževnatosti.
Popouštění provádíme u všech součástí po kalení, zušlechtění a je zahrnuto v ceně za TZ.

 

Tepelně zpracovatelné oceli v naší provozovně :
– Nástrojové oceli
– Nelegované jakostní oceli.
– Legované jakostní oceli.
– Nelegované ušlechtilé oceli.
– Legované oceli na valivá ložiska.
– Korozivzdorné oceli
– Žáruvzdorné oceli
– Žárupevné oceli
– Legované konstrukčí oceli
– Austenitické litiny, slitiny, bílé litiny

 

Tepelně nezpracováváme :
– Rychlořezné nástrojové oceli

Maximální hmotnost 1ks :        do 260 kg
Maximální hmotnost vsázky :   500 kg
Maximální délka součásti :      1 200 mm.
Maximální šířka součásti :        500 mm.

 

Ochlazovací – kalící média :

– Kalící oleje (termální)
– Kalící polymerní lázně
– Voda ( s přísadou )
– Proud vzduchu

 

Výstupní kontrola :
– Kontrolu tvrdosti, pevnosti provádíme  na pravidelně kalibrovaných měřidlech.
– Kontrolu nacementované hloubky provádíme pomocí zkušebních etalonů.
– Mechanické zkoušky a chemický rozbor  na zkušebních vzorcích zajišťujeme v akreditované laboratoři.
– Vystavení zakázkového listu s ev.číslem a záznamu z výstupní kontroly ke každé zakázce.